Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

People buy into the leader before they buy into the vision.          

John Maxwell

I am endlessly fascinated that playing football is considered a training ground for leadership, but raising children isn’t.          

Dee Dee Myers

The greatest leaders mobilize others by coalescing people around a shared vision.          

Ken Blanchard

Leadership is the key to 99 percent of all successful efforts.          

Erskine Bowles

A leader is best when people barely know he exists, when his work is done, his aim fulfilled, they will say: we did it ourselves.          

Lao Tzu

To command is to serve, nothing more and nothing less.          

Andre Malraux

In matters of style, swim with the current; in matters of principle, stand like a rock.          

Thomas Jefferson

The final test of a leader is that he leaves behind him in other men, the conviction and the will to carry on.          

Walter Lippman

Education is the mother of leadership.          

Wendell Willkie

You don’t lead by hitting people over the head that’s assault, not leadership.          

Dwight Eisenhower

Θέσεις / Απόψεις