Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

Γνώμαι σοφών αρετήν πλουτίζουσιν           

Σωκράτης

My responsibility is getting all my players playing for the name on the front of the jersey, not the one on the back.          

Unknown

Education is the mother of leadership.          

Wendell Willkie

My own definition of leadership is this: The capacity and the will to rally men and women to a common purpose and the character which inspires confidence.          

General Montgomery

A ruler should be slow to punish and swift to reward.          

Ovid

Do what you feel in your heart to be right–for you’ll be criticized anyway.          

Eleanor Roosevelt

Το λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν           

Πλάτων

Not the cry, but the flight of a wild duck, leads the flock to fly and follow.          

Chinese Proverb

He who has great power should use it lightly.          

Seneca

The leader has to be practical and a realist yet must talk the language of the visionary and the idealist.          

Eric Hoffer

Θέσεις / Απόψεις