Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

Leadership cannot just go along to get along. Leadership must meet the moral challenge of the day.          

Jesse Jackson

Become the kind of leader that people would follow voluntarily; even if you had no title or position.          

Brian Tracy

I must follow the people. Am I not their leader?          

Benjamin Disraeli

He who has learned how to obey will know how to command.          

Solon

My responsibility is getting all my players playing for the name on the front of the jersey, not the one on the back.          

Unknown

Great leaders are almost always great simplifiers, who can cut through argument, debate, and doubt to offer a solution everybody can understand.          

General Colin Powell

So much of what we call management consists in making it difficult for people to work.          

Peter Drucker

Τα αποφθέγματα είναι ο σύντομος δρόμος προς πολλή γνώση           

Πλούταρχος

There are three essentials to leadership: humility, clarity and courage.          

Fuchan Yuan

Leadership is lifting a person’s vision to high sights, the raising of a person’s performance to a higher standard, the building of a personality beyond its normal limitations.          

Peter Drucker

Θέσεις / Απόψεις