Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

A competent leader can get efficient service from poor troops, while on the contrary an incapable leader can demoralize the best of troops.          

John J Pershing

Become the kind of leader that people would follow voluntarily; even if you had no title or position.          

Brian Tracy

The growth and development of people is the highest calling of leadership.          

Harvey Firestone

We live in a society obsessed with public opinion. But leadership has never been about popularity.          

Marco Rubio

Lead and inspire people. Don’t try to manage and manipulate people. Inventories can be managed but people must be lead.          

Ross Perot

To have long term success as a coach or in any position of leadership, you have to be obsessed in some way.          

Pat Riley

Never give an order that can’t be obeyed.          

General Douglas MacArthur

Management is efficiency in climbing the ladder of success; leadership determines whether the ladder is leaning against the right wall.          

Stephen Covey

The greatest leaders mobilize others by coalescing people around a shared vision.          

Ken Blanchard

Σοφός ο γνωρίζων χρήσιμα          

 Αισχύλος

Θέσεις / Απόψεις