Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

No man will make a great leader who wants to do it all himself, or to get all the credit for doing it.          

Andrew Carnegie

Ανάγκη μεγάλων γνωμών και διανοιών, ίσα και τα ρήματα τίκτει           

Αριστοφάνης

Leaders must be close enough to relate to others, but far enough ahead to motivate them.          

John C. Maxwell

Great leaders are not defined by the absence of weakness, but rather by the presence of clear strengths.          

John Zenger

Men make history and not the other way around. In periods where there is no leadership, society stands still. Progress occurs when courageous, skillful leaders seize the opportunity to change things for the better.          

Harry S. Truman

The greatest leaders mobilize others by coalescing people around a shared vision.          

Ken Blanchard

True leadership lies in guiding others to success. In ensuring that everyone is performing at their best, doing the work they are pledged to do and doing it well.          

Bill Owens

Leaders think and talk about the solutions. Followers think and talk about the problems.          

Brian Tracy

The best executive is the one who has sense enough to pick good men to do what he wants done, and self-restraint enough to keep from meddling with them while they do it.          

Theodore Roosevelt

Do what you feel in your heart to be right–for you’ll be criticized anyway.          

Eleanor Roosevelt

Θέσεις / Απόψεις