Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

If one is lucky, a solitary fantasy can totally transform one million realities.          

Maya Angelou

My own definition of leadership is this: The capacity and the will to rally men and women to a common purpose and the character which inspires confidence.          

General Montgomery

Never give an order that can’t be obeyed.          

General Douglas MacArthur

Leaders think and talk about the solutions. Followers think and talk about the problems.          

Brian Tracy

Not the cry, but the flight of a wild duck, leads the flock to fly and follow.          

Chinese Proverb

What you do has far greater impact than what you say.          

Stephen Covey

People buy into the leader before they buy into the vision.          

John Maxwell

Leadership is the key to 99 percent of all successful efforts.          

Erskine Bowles

A leader is best when people barely know he exists, when his work is done, his aim fulfilled, they will say: we did it ourselves.          

Lao Tzu

Leadership does not always wear the harness of compromise.          

Woodrow Wilson

Θέσεις / Απόψεις