Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

Don’t necessarily avoid sharp edges. Occasionally they are necessary to leadership.          

Donald Rumsfeld

Γνώμαι σοφών αρετήν πλουτίζουσιν           

Σωκράτης

Become the kind of leader that people would follow voluntarily; even if you had no title or position.          

Brian Tracy

Leadership is a potent combination of strategy and character. But if you must be without one, be without the strategy.          

Norman Schwarzkopf

Management is about arranging and telling. Leadership is about nurturing and enhancing.          

Tom Peters

The nation will find it very hard to look up to the leaders who are keeping their ears to the ground.          

Sir Winston Churchill

I must follow the people. Am I not their leader?          

Benjamin Disraeli

Ρήμα παράκαιρον τον όλον ανατρέπει βίον           

Μένανδρος (Γνωμ. Μον.)

In matters of style, swim with the current; in matters of principle, stand like a rock.          

Thomas Jefferson

Education is the mother of leadership.          

Wendell Willkie

Θέσεις / Απόψεις