Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

What you do has far greater impact than what you say.          

Stephen Covey

The challenge of leadership is to be strong, but not rude; be kind, but not weak; be bold, but not bully; be thoughtful, but not lazy; be humble, but not timid; be proud, but not arrogant; have humor, but without folly.          

Jim Rohn

He who has learned how to obey will know how to command.          

Solon

Effective leadership is not about making speeches or being liked; leadership is defined by results not attributes.          

Peter Drucker

Never tell people how to do things. Tell them what to do and they will surprise you with their ingenuity.          

General George Patton

A competent leader can get efficient service from poor troops, while on the contrary an incapable leader can demoralize the best of troops.          

John J Pershing

To have long term success as a coach or in any position of leadership, you have to be obsessed in some way.          

Pat Riley

The growth and development of people is the highest calling of leadership.          

Harvey Firestone

Whatever you are, be a good one.          

Abraham Lincoln

A cowardly leader is the most dangerous of men.          

Stephen King

Ανακοινώσεις