Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

People buy into the leader before they buy into the vision.          

John Maxwell

Leadership is the capacity to translate vision into reality.          

Warren Bennis

The most dangerous leadership myth is that leaders are born-that there is a genetic factor to leadership. That’s nonsense; in fact, the opposite is true. Leaders are made rather than born.          

Warren Bennis

Management is efficiency in climbing the ladder of success; leadership determines whether the ladder is leaning against the right wall.          

Stephen Covey

Become the kind of leader that people would follow voluntarily; even if you had no title or position.          

Brian Tracy

If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader.          

John Quincy Adams

I cannot give you the formula for success, but I can give you the formula for failure, which is: Try to please everybody.          

Herbert Swope

Great leaders are almost always great simplifiers, who can cut through argument, debate, and doubt to offer a solution everybody can understand.          

General Colin Powell

You don’t lead by pointing and telling people some place to go. You lead by going to that place and making a case.          

Ken Kesey

We live in a society obsessed with public opinion. But leadership has never been about popularity.          

Marco Rubio

Ανακοινώσεις