Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

So much of what we call management consists in making it difficult for people to work.          

Peter Drucker

It is absurd that a man should rule others, who cannot rule himself.          

Latin Proverb

Whatever you are, be a good one.          

Abraham Lincoln

You manage things; you lead people.          

Rear Admiral Grace Murray Hopper

Great leaders are not defined by the absence of weakness, but rather by the presence of clear strengths.          

John Zenger

Leadership is unlocking people’s potential to become better.          

Bill Bradley

We live in a society obsessed with public opinion. But leadership has never been about popularity.          

Marco Rubio

It is better to lead from behind and to put others in front, especially when you celebrate victory when nice things occur. You take the front line when there is danger. Then people will appreciate your leadership.          

Nelson Mandela

A good leader is a person who takes a little more than his share of the blame and a little less than his share of the credit.          

John Maxwell

Leadership is the art of getting someone else to do something you want done because he wants to do it.          

General Dwight Eisenhower

Ανακοινώσεις