Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

Leadership cannot just go along to get along. Leadership must meet the moral challenge of the day.          

Jesse Jackson

A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way.          

John Maxwell

The growth and development of people is the highest calling of leadership.          

Harvey Firestone

Where there is no vision, the people perish.          

Proverbs 29:18

He who has great power should use it lightly.          

Seneca

Great leaders are almost always great simplifiers, who can cut through argument, debate, and doubt to offer a solution everybody can understand.          

General Colin Powell

You gain strength, courage and confidence by every experience in which you really stop to look fear in the face. You must do the thing you think you cannot do.          

Eleanor Roosevelt

If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader.          

John Quincy Adams

It is better to lead from behind and to put others in front, especially when you celebrate victory when nice things occur. You take the front line when there is danger. Then people will appreciate your leadership.          

Nelson Mandela

A good plan violently executed now is better than a perfect plan executed next week.          

George Patton

Δελτία Τύπου