Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

Management is efficiency in climbing the ladder of success; leadership determines whether the ladder is leaning against the right wall.          

Stephen Covey

It is better to lead from behind and to put others in front, especially when you celebrate victory when nice things occur. You take the front line when there is danger. Then people will appreciate your leadership.          

Nelson Mandela

When I give a minister an order, I leave it to him to find the means to carry it out.          

Napoleon Bonaparte

He who has learned how to obey will know how to command.          

Solon

Where there is no vision, the people perish.          

Proverbs 29:18

If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader.          

John Quincy Adams

No man will make a great leader who wants to do it all himself, or to get all the credit for doing it.          

Andrew Carnegie

Leadership is the key to 99 percent of all successful efforts.          

Erskine Bowles

A great person attracts great people and knows how to hold them together.          

Johann Wolfgang Von Goethe

A cowardly leader is the most dangerous of men.          

Stephen King

Δελτία Τύπου