Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

Σοφός ο γνωρίζων χρήσιμα          

 Αισχύλος

Leadership and learning are indispensable to each other.          

John F. Kennedy

Ρήμα παράκαιρον τον όλον ανατρέπει βίον           

Μένανδρος (Γνωμ. Μον.)

All of the great leaders have had one characteristic in common: it was the willingness to confront unequivocally the major anxiety of their people in their time. This, and not much else, is the essence of leadership.          

John Kenneth Galbraith

It is absurd that a man should rule others, who cannot rule himself.          

Latin Proverb

The leader has to be practical and a realist yet must talk the language of the visionary and the idealist.          

Eric Hoffer

As we look ahead into the next century, leaders will be those who empower others.          

Bill Gates

Leadership is a potent combination of strategy and character. But if you must be without one, be without the strategy.          

Norman Schwarzkopf

You don’t lead by hitting people over the head that’s assault, not leadership.          

Dwight Eisenhower

Don’t necessarily avoid sharp edges. Occasionally they are necessary to leadership.          

Donald Rumsfeld

Δελτία Τύπου