Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

Leadership cannot just go along to get along. Leadership must meet the moral challenge of the day.          

Jesse Jackson

Leadership is the art of getting someone else to do something you want done because he wants to do it.          

General Dwight Eisenhower

Effective leadership is not about making speeches or being liked; leadership is defined by results not attributes.          

Peter Drucker

What you do has far greater impact than what you say.          

Stephen Covey

A cowardly leader is the most dangerous of men.          

Stephen King

Leadership is the key to 99 percent of all successful efforts.          

Erskine Bowles

The leader has to be practical and a realist yet must talk the language of the visionary and the idealist.          

Eric Hoffer

Leaders think and talk about the solutions. Followers think and talk about the problems.          

Brian Tracy

Become the kind of leader that people would follow voluntarily; even if you had no title or position.          

Brian Tracy

The growth and development of people is the highest calling of leadership.          

Harvey Firestone

Δελτία Τύπου