Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

A ruler should be slow to punish and swift to reward.          

Ovid

Management is about arranging and telling. Leadership is about nurturing and enhancing.          

Tom Peters

The nation will find it very hard to look up to the leaders who are keeping their ears to the ground.          

Sir Winston Churchill

Leadership cannot just go along to get along. Leadership must meet the moral challenge of the day.          

Jesse Jackson

Great leaders are not defined by the absence of weakness, but rather by the presence of clear strengths.          

John Zenger

A good leader is a person who takes a little more than his share of the blame and a little less than his share of the credit.          

John Maxwell

Leadership is lifting a person’s vision to high sights, the raising of a person’s performance to a higher standard, the building of a personality beyond its normal limitations.          

Peter Drucker

You don’t lead by pointing and telling people some place to go. You lead by going to that place and making a case.          

Ken Kesey

Earn your leadership every day.          

Michael Jordan

Leaders aren’t born, they are made. And they are made just like anything else, through hard work. And that’s the price we’ll have to pay to achieve that goal, or any goal.          

Vince Lombardi

Δελτία Τύπου