Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

Earn your leadership every day.          

Michael Jordan

A great leader’s courage to fulfill his vision comes from passion, not position.          

John Maxwell

In matters of style, swim with the current; in matters of principle, stand like a rock.          

Thomas Jefferson

To do great things is difficult; but to command great things is more difficult.          

Friedrich Nietzsche

Leaders think and talk about the solutions. Followers think and talk about the problems.          

Brian Tracy

The leader has to be practical and a realist yet must talk the language of the visionary and the idealist.          

Eric Hoffer

Do what you feel in your heart to be right–for you’ll be criticized anyway.          

Eleanor Roosevelt

Ήκιστα πόλεμος επί ρητοίς χωρεί          

 Θουκυδίδης (Α’122)

If one is lucky, a solitary fantasy can totally transform one million realities.          

Maya Angelou

To command is to serve, nothing more and nothing less.          

Andre Malraux

Δελτία Τύπου