Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

There are three essentials to leadership: humility, clarity and courage.          

Fuchan Yuan

The best executive is the one who has sense enough to pick good men to do what he wants done, and self-restraint enough to keep from meddling with them while they do it.          

Theodore Roosevelt

Education is the mother of leadership.          

Wendell Willkie

You don’t lead by hitting people over the head that’s assault, not leadership.          

Dwight Eisenhower

The first responsibility of a leader is to define reality. The last is to say thank you. In between, the leader is a servant.          

Max DePree

A cowardly leader is the most dangerous of men.          

Stephen King

My responsibility is getting all my players playing for the name on the front of the jersey, not the one on the back.          

Unknown

A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way.          

John Maxwell

Leadership is a potent combination of strategy and character. But if you must be without one, be without the strategy.          

Norman Schwarzkopf

Great leaders are not defined by the absence of weakness, but rather by the presence of clear strengths.          

John Zenger

Ανακοινώσεις