Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

Leadership does not always wear the harness of compromise.          

Woodrow Wilson

Earn your leadership every day.          

Michael Jordan

Leadership is lifting a person’s vision to high sights, the raising of a person’s performance to a higher standard, the building of a personality beyond its normal limitations.          

Peter Drucker

A good general not only sees the way to victory; he also knows when victory is impossible.          

Polybius

The greatest leaders mobilize others by coalescing people around a shared vision.          

Ken Blanchard

The art of leadership is saying no, not saying yes. It is very easy to say yes.          

Tony Blair

Leaders aren’t born, they are made. And they are made just like anything else, through hard work. And that’s the price we’ll have to pay to achieve that goal, or any goal.          

Vince Lombardi

Effective leadership is not about making speeches or being liked; leadership is defined by results not attributes.          

Peter Drucker

The nation will find it very hard to look up to the leaders who are keeping their ears to the ground.          

Sir Winston Churchill

A man who wants to lead the orchestra must turn his back on the crowd.          

Max Lucado

Ανακοινώσεις