Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way.          

John Maxwell

Effective leadership is putting first things first. Effective management is discipline, carrying it out.          

Stephen Covey

It is better to lead from behind and to put others in front, especially when you celebrate victory when nice things occur. You take the front line when there is danger. Then people will appreciate your leadership.          

Nelson Mandela

If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader.          

John Quincy Adams

A cowardly leader is the most dangerous of men.          

Stephen King

Lead and inspire people. Don’t try to manage and manipulate people. Inventories can be managed but people must be lead.          

Ross Perot

Never doubt that a small group of thoughtful, concerned citizens can change world. Indeed it is the only thing that ever has.          

Margaret Mead

A leader takes people where they want to go. A great leader takes people where they don’t necessarily want to go, but ought to be.          

Rosalynn Carter

Where there is no vision, the people perish.          

Proverbs 29:18

No man is good enough to govern another man without that other’s consent.          

Abraham Lincoln

Ανακοινώσεις

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΑΣΕ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΑΣΕ,  ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, τα μέλη μας Γιώργος Μαρούτσης - συντονιστής της Δράσης για το 26ο και 29ο Δημοτικά Σχολεία Αχαρνών - και Τάκης  Κιουσόπουλος, επισκέφτηκαν τα 2 συστεγαζόμενα σχολεία και έκαναν δύο παρουσιάσεις -  εντεταγμένες στο πρόγραμμα Media Smart – σε 120 μαθητές και μαθήτριες της 5ης και 6ης Δημοτικού.

Οι παρουσιάσεις, διάρκειας 2 ωρών περίπου η καθεμία,  κάλυψαν θέματα επικοινωνίας και διαφήμισης, αποσαφήνισαν έννοιες και πληροφόρησαν τους μαθητές, μεταξύ άλλων, για τον τρόπο λειτουργίας της διαφήμισης, τη μεθοδολογία δημιουργίας των μηνυμάτων, την δεοντολογία που εφαρμόζεται και τη σχέση των κοινωνικών μέσων με την διαφήμιση και την συνολική επικοινωνία για εμπορικούς η άλλους σκοπούς. 

Οι παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια και την οργανωτική υποστήριξη των Διευθυντών των Σχολείων κ.κ. Ματθαίου Πατρινόπουλου και Φώτιου Περρή, καθώς και με την πολύτιμη συνεργασία της συντονίστριας κυρίας Νάσιας Παναγόπουλου. Σημειωτέον ότι τα δυο σχολεία έχουν διακριθεί ως Innovative Pathfinder Schools  από την Microsoft και υλοποιούν το Πρόγραμμα/Δράση Media Smart στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στον Ευρωπαϊκό Όμιλο  ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΝΩΝ.

Χαρακτηριστικό της σημασίας των παρουσιάσεων είναι το παρακάτω απόσπασμα από επιστολή των δύο διευθυντών:
"Ο Κος Γ. Μαρούτσης συνεργάστηκε μαζί μας ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε στους μαθητές μας την εικόνα των διαφημίσεων από την οπτική των δημιουργών και των διαφημιζομένων. Ο Κος Μαρούτσης με μια εξαιρετική παρουσίαση, διαισθανόμενος  τα ενδιαφέροντα των μαθητών κατάφερε να τους προσεγγίσει σαν έμπειρος δάσκαλος, προβληματίζοντας τους για τα μηνύματα που κρύβονται αλλά και για αυτά που αναδεικνύονται μέσα από τη διαφήμιση. Επίσης, μας επισκέφτηκε ο Κος Τάκης Κιουσόπουλος, από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους της διαφήμισης στη χώρα μας, ο όποιος έδωσε στους μαθητές μας τη μοναδική ευκαιρία να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους και να αναθεωρήσουν πολλά από αυτά που πίστευαν, μέσα από τις κατευθύνσεις ενός ανθρώπου της εμπειρίας και της δημιουργίας".