Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

He who has learned how to obey will know how to command.          

Solon

So much of what we call management consists in making it difficult for people to work.          

Peter Drucker

Leadership is a potent combination of strategy and character. But if you must be without one, be without the strategy.          

Norman Schwarzkopf

A good plan violently executed now is better than a perfect plan executed next week.          

George Patton

The final test of a leader is that he leaves behind him in other men, the conviction and the will to carry on.          

Walter Lippman

It is absurd that a man should rule others, who cannot rule himself.          

Latin Proverb

To command is to serve, nothing more and nothing less.          

Andre Malraux

Leadership is influence.          

John C. Maxwell

A good leader is a person who takes a little more than his share of the blame and a little less than his share of the credit.          

John Maxwell

Don’t necessarily avoid sharp edges. Occasionally they are necessary to leadership.          

Donald Rumsfeld

Ανακοινώσεις