Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

Where there is no vision, the people perish.          

Proverbs 29:18

A leader is a dealer in hope.          

Napoleon Bonaparte

The nation will find it very hard to look up to the leaders who are keeping their ears to the ground.          

Sir Winston Churchill

You don’t need a title to be a leader.          

Multiple Attributions

You gain strength, courage and confidence by every experience in which you really stop to look fear in the face. You must do the thing you think you cannot do.          

Eleanor Roosevelt

Έστι δ’ η γνώμη απόφανσις περί των καθόλου και περί όσων αι πράξεις εισί, και αιρετά ή φευκτά εστι προς το πράττειν          

 Αριστοτέλης (“Ρητορική”)

A good leader is a person who takes a little more than his share of the blame and a little less than his share of the credit.          

John Maxwell

Not the cry, but the flight of a wild duck, leads the flock to fly and follow.          

Chinese Proverb

The challenge of leadership is to be strong, but not rude; be kind, but not weak; be bold, but not bully; be thoughtful, but not lazy; be humble, but not timid; be proud, but not arrogant; have humor, but without folly.          

Jim Rohn

I am reminded how hollow the label of leadership sometimes is and how heroic followership can be.          

Warren Bennis

Ανακοινώσεις

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΑΣΕ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΑΣΕ,  ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, τα μέλη μας Γιώργος Μαρούτσης - συντονιστής της Δράσης για το 26ο και 29ο Δημοτικά Σχολεία Αχαρνών - και Τάκης  Κιουσόπουλος, επισκέφτηκαν τα 2 συστεγαζόμενα σχολεία και έκαναν δύο παρουσιάσεις -  εντεταγμένες στο πρόγραμμα Media Smart – σε 120 μαθητές και μαθήτριες της 5ης και 6ης Δημοτικού.

Οι παρουσιάσεις, διάρκειας 2 ωρών περίπου η καθεμία,  κάλυψαν θέματα επικοινωνίας και διαφήμισης, αποσαφήνισαν έννοιες και πληροφόρησαν τους μαθητές, μεταξύ άλλων, για τον τρόπο λειτουργίας της διαφήμισης, τη μεθοδολογία δημιουργίας των μηνυμάτων, την δεοντολογία που εφαρμόζεται και τη σχέση των κοινωνικών μέσων με την διαφήμιση και την συνολική επικοινωνία για εμπορικούς η άλλους σκοπούς. 

Οι παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια και την οργανωτική υποστήριξη των Διευθυντών των Σχολείων κ.κ. Ματθαίου Πατρινόπουλου και Φώτιου Περρή, καθώς και με την πολύτιμη συνεργασία της συντονίστριας κυρίας Νάσιας Παναγόπουλου. Σημειωτέον ότι τα δυο σχολεία έχουν διακριθεί ως Innovative Pathfinder Schools  από την Microsoft και υλοποιούν το Πρόγραμμα/Δράση Media Smart στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στον Ευρωπαϊκό Όμιλο  ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΝΩΝ.

Χαρακτηριστικό της σημασίας των παρουσιάσεων είναι το παρακάτω απόσπασμα από επιστολή των δύο διευθυντών:
"Ο Κος Γ. Μαρούτσης συνεργάστηκε μαζί μας ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε στους μαθητές μας την εικόνα των διαφημίσεων από την οπτική των δημιουργών και των διαφημιζομένων. Ο Κος Μαρούτσης με μια εξαιρετική παρουσίαση, διαισθανόμενος  τα ενδιαφέροντα των μαθητών κατάφερε να τους προσεγγίσει σαν έμπειρος δάσκαλος, προβληματίζοντας τους για τα μηνύματα που κρύβονται αλλά και για αυτά που αναδεικνύονται μέσα από τη διαφήμιση. Επίσης, μας επισκέφτηκε ο Κος Τάκης Κιουσόπουλος, από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους της διαφήμισης στη χώρα μας, ο όποιος έδωσε στους μαθητές μας τη μοναδική ευκαιρία να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους και να αναθεωρήσουν πολλά από αυτά που πίστευαν, μέσα από τις κατευθύνσεις ενός ανθρώπου της εμπειρίας και της δημιουργίας".