Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

The leader has to be practical and a realist yet must talk the language of the visionary and the idealist.          

Eric Hoffer

No man will make a great leader who wants to do it all himself, or to get all the credit for doing it.          

Andrew Carnegie

A man who wants to lead the orchestra must turn his back on the crowd.          

Max Lucado

Whatever you are, be a good one.          

Abraham Lincoln

Great leaders are not defined by the absence of weakness, but rather by the presence of clear strengths.          

John Zenger

To command is to serve, nothing more and nothing less.          

Andre Malraux

As we look ahead into the next century, leaders will be those who empower others.          

Bill Gates

Έστι δ’ η γνώμη απόφανσις περί των καθόλου και περί όσων αι πράξεις εισί, και αιρετά ή φευκτά εστι προς το πράττειν          

 Αριστοτέλης (“Ρητορική”)

Leadership and learning are indispensable to each other.          

John F. Kennedy

I am endlessly fascinated that playing football is considered a training ground for leadership, but raising children isn’t.          

Dee Dee Myers

Ανακοινώσεις