Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

You gain strength, courage and confidence by every experience in which you really stop to look fear in the face. You must do the thing you think you cannot do.          

Eleanor Roosevelt

A good general not only sees the way to victory; he also knows when victory is impossible.          

Polybius

If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader.          

John Quincy Adams

He who has learned how to obey will know how to command.          

Solon

Earn your leadership every day.          

Michael Jordan

Ανάγκη μεγάλων γνωμών και διανοιών, ίσα και τα ρήματα τίκτει           

Αριστοφάνης

I must follow the people. Am I not their leader?          

Benjamin Disraeli

I am reminded how hollow the label of leadership sometimes is and how heroic followership can be.          

Warren Bennis

True leadership lies in guiding others to success. In ensuring that everyone is performing at their best, doing the work they are pledged to do and doing it well.          

Bill Owens

A ruler should be slow to punish and swift to reward.          

Ovid

Ανακοινώσεις