Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

He who has learned how to obey will know how to command.          

Solon

One of the tests of leadership is the ability to recognize a problem before it becomes an emergency.          

Arnold Glasow

A ruler should be slow to punish and swift to reward.          

Ovid

Leaders must be close enough to relate to others, but far enough ahead to motivate them.          

John C. Maxwell

Leadership is unlocking people’s potential to become better.          

Bill Bradley

You don’t lead by pointing and telling people some place to go. You lead by going to that place and making a case.          

Ken Kesey

The most dangerous leadership myth is that leaders are born-that there is a genetic factor to leadership. That’s nonsense; in fact, the opposite is true. Leaders are made rather than born.          

Warren Bennis

Το λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν           

Πλάτων

Γνώμαι σοφών αρετήν πλουτίζουσιν           

Σωκράτης

Έστι δ’ η γνώμη απόφανσις περί των καθόλου και περί όσων αι πράξεις εισί, και αιρετά ή φευκτά εστι προς το πράττειν          

 Αριστοτέλης (“Ρητορική”)

Θέσεις / Απόψεις