Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

To do great things is difficult; but to command great things is more difficult.          

Friedrich Nietzsche

A man who wants to lead the orchestra must turn his back on the crowd.          

Max Lucado

Earn your leadership every day.          

Michael Jordan

Education is the mother of leadership.          

Wendell Willkie

The best executive is the one who has sense enough to pick good men to do what he wants done, and self-restraint enough to keep from meddling with them while they do it.          

Theodore Roosevelt

Management is efficiency in climbing the ladder of success; leadership determines whether the ladder is leaning against the right wall.          

Stephen Covey

Leaders aren’t born, they are made. And they are made just like anything else, through hard work. And that’s the price we’ll have to pay to achieve that goal, or any goal.          

Vince Lombardi

Men make history and not the other way around. In periods where there is no leadership, society stands still. Progress occurs when courageous, skillful leaders seize the opportunity to change things for the better.          

Harry S. Truman

Where there is no vision, the people perish.          

Proverbs 29:18

If you would not be forgotten, as soon as you are dead and rotten, either write things worth reading, or do things worth the writing.          

Benjamin Franklin

Ανακοινώσεις