Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

You gain strength, courage and confidence by every experience in which you really stop to look fear in the face. You must do the thing you think you cannot do.          

Eleanor Roosevelt

Management is about arranging and telling. Leadership is about nurturing and enhancing.          

Tom Peters

People buy into the leader before they buy into the vision.          

John Maxwell

Leaders think and talk about the solutions. Followers think and talk about the problems.          

Brian Tracy

Leadership is influence.          

John C. Maxwell

Never give an order that can’t be obeyed.          

General Douglas MacArthur

A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way.          

John Maxwell

Leadership is lifting a person’s vision to high sights, the raising of a person’s performance to a higher standard, the building of a personality beyond its normal limitations.          

Peter Drucker

A leader is best when people barely know he exists, when his work is done, his aim fulfilled, they will say: we did it ourselves.          

Lao Tzu

The most dangerous leadership myth is that leaders are born-that there is a genetic factor to leadership. That’s nonsense; in fact, the opposite is true. Leaders are made rather than born.          

Warren Bennis

Ανακοινώσεις