Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

My own definition of leadership is this: The capacity and the will to rally men and women to a common purpose and the character which inspires confidence.          

General Montgomery

A leader takes people where they want to go. A great leader takes people where they don’t necessarily want to go, but ought to be.          

Rosalynn Carter

What you do has far greater impact than what you say.          

Stephen Covey

Ήκιστα πόλεμος επί ρητοίς χωρεί          

 Θουκυδίδης (Α’122)

Great leaders are not defined by the absence of weakness, but rather by the presence of clear strengths.          

John Zenger

Earn your leadership every day.          

Michael Jordan

A great person attracts great people and knows how to hold them together.          

Johann Wolfgang Von Goethe

Leadership is the art of getting someone else to do something you want done because he wants to do it.          

General Dwight Eisenhower

Effective leadership is not about making speeches or being liked; leadership is defined by results not attributes.          

Peter Drucker

Never give an order that can’t be obeyed.          

General Douglas MacArthur

Θέσεις / Απόψεις