Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

The very essence of leadership is that you have to have a vision. It’s got to be a vision you articulate clearly and forcefully on every occasion. You can’t blow an uncertain trumpet.          

Reverend Theodore Hesburgh

Great leaders are not defined by the absence of weakness, but rather by the presence of clear strengths.          

John Zenger

You don’t lead by hitting people over the head that’s assault, not leadership.          

Dwight Eisenhower

Leadership is unlocking people’s potential to become better.          

Bill Bradley

Leadership is the key to 99 percent of all successful efforts.          

Erskine Bowles

Leadership does not always wear the harness of compromise.          

Woodrow Wilson

I cannot give you the formula for success, but I can give you the formula for failure, which is: Try to please everybody.          

Herbert Swope

Leadership is a potent combination of strategy and character. But if you must be without one, be without the strategy.          

Norman Schwarzkopf

A good general not only sees the way to victory; he also knows when victory is impossible.          

Polybius

It is absurd that a man should rule others, who cannot rule himself.          

Latin Proverb

Θέσεις / Απόψεις