Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

Become the kind of leader that people would follow voluntarily; even if you had no title or position.          

Brian Tracy

Earn your leadership every day.          

Michael Jordan

I cannot give you the formula for success, but I can give you the formula for failure, which is: Try to please everybody.          

Herbert Swope

Management is efficiency in climbing the ladder of success; leadership determines whether the ladder is leaning against the right wall.          

Stephen Covey

I start with the premise that the function of leadership is to produce more leaders, not more followers.          

Ralph Nader

Τας δε των σοφών ανδρών γνώμας αρετή πλουτίζειν τους κεκτημένους           

Σωκράτης

Leadership is the key to 99 percent of all successful efforts.          

Erskine Bowles

Don’t necessarily avoid sharp edges. Occasionally they are necessary to leadership.          

Donald Rumsfeld

A great leader’s courage to fulfill his vision comes from passion, not position.          

John Maxwell

You don’t lead by pointing and telling people some place to go. You lead by going to that place and making a case.          

Ken Kesey

Θέσεις / Απόψεις