Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

It is better to lead from behind and to put others in front, especially when you celebrate victory when nice things occur. You take the front line when there is danger. Then people will appreciate your leadership.          

Nelson Mandela

Effective leadership is not about making speeches or being liked; leadership is defined by results not attributes.          

Peter Drucker

Education is the mother of leadership.          

Wendell Willkie

Never doubt that a small group of thoughtful, concerned citizens can change world. Indeed it is the only thing that ever has.          

Margaret Mead

Earn your leadership every day.          

Michael Jordan

The most dangerous leadership myth is that leaders are born-that there is a genetic factor to leadership. That’s nonsense; in fact, the opposite is true. Leaders are made rather than born.          

Warren Bennis

My own definition of leadership is this: The capacity and the will to rally men and women to a common purpose and the character which inspires confidence.          

General Montgomery

Effective leadership is putting first things first. Effective management is discipline, carrying it out.          

Stephen Covey

Leadership and learning are indispensable to each other.          

John F. Kennedy

When I give a minister an order, I leave it to him to find the means to carry it out.          

Napoleon Bonaparte

Θέσεις / Απόψεις