Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

Ρήμα παράκαιρον τον όλον ανατρέπει βίον           

Μένανδρος (Γνωμ. Μον.)

A man who wants to lead the orchestra must turn his back on the crowd.          

Max Lucado

My responsibility is getting all my players playing for the name on the front of the jersey, not the one on the back.          

Unknown

All of the great leaders have had one characteristic in common: it was the willingness to confront unequivocally the major anxiety of their people in their time. This, and not much else, is the essence of leadership.          

John Kenneth Galbraith

Leadership is unlocking people’s potential to become better.          

Bill Bradley

A leader is a dealer in hope.          

Napoleon Bonaparte

I am reminded how hollow the label of leadership sometimes is and how heroic followership can be.          

Warren Bennis

A good plan violently executed now is better than a perfect plan executed next week.          

George Patton

The growth and development of people is the highest calling of leadership.          

Harvey Firestone

Leadership is lifting a person’s vision to high sights, the raising of a person’s performance to a higher standard, the building of a personality beyond its normal limitations.          

Peter Drucker

Θέσεις / Απόψεις