Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

Effective leadership is putting first things first. Effective management is discipline, carrying it out.          

Stephen Covey

People buy into the leader before they buy into the vision.          

John Maxwell

We live in a society obsessed with public opinion. But leadership has never been about popularity.          

Marco Rubio

Έστι δ’ η γνώμη απόφανσις περί των καθόλου και περί όσων αι πράξεις εισί, και αιρετά ή φευκτά εστι προς το πράττειν          

 Αριστοτέλης (“Ρητορική”)

He who has great power should use it lightly.          

Seneca

It is absurd that a man should rule others, who cannot rule himself.          

Latin Proverb

Become the kind of leader that people would follow voluntarily; even if you had no title or position.          

Brian Tracy

He who has never learned to obey cannot be a good commander.          

Aristotle

A leader is best when people barely know he exists, when his work is done, his aim fulfilled, they will say: we did it ourselves.          

Lao Tzu

Leaders must be close enough to relate to others, but far enough ahead to motivate them.          

John C. Maxwell

Θέσεις / Απόψεις