Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

Leadership is lifting a person’s vision to high sights, the raising of a person’s performance to a higher standard, the building of a personality beyond its normal limitations.          

Peter Drucker

A leader is best when people barely know he exists, when his work is done, his aim fulfilled, they will say: we did it ourselves.          

Lao Tzu

The best executive is the one who has sense enough to pick good men to do what he wants done, and self-restraint enough to keep from meddling with them while they do it.          

Theodore Roosevelt

If you would not be forgotten, as soon as you are dead and rotten, either write things worth reading, or do things worth the writing.          

Benjamin Franklin

All of the great leaders have had one characteristic in common: it was the willingness to confront unequivocally the major anxiety of their people in their time. This, and not much else, is the essence of leadership.          

John Kenneth Galbraith

Never give an order that can’t be obeyed.          

General Douglas MacArthur

A man who wants to lead the orchestra must turn his back on the crowd.          

Max Lucado

Become the kind of leader that people would follow voluntarily; even if you had no title or position.          

Brian Tracy

Leadership is unlocking people’s potential to become better.          

Bill Bradley

If one is lucky, a solitary fantasy can totally transform one million realities.          

Maya Angelou

Ανακοινώσεις