Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

A leader is a dealer in hope.          

Napoleon Bonaparte

I am endlessly fascinated that playing football is considered a training ground for leadership, but raising children isn’t.          

Dee Dee Myers

Leadership is lifting a person’s vision to high sights, the raising of a person’s performance to a higher standard, the building of a personality beyond its normal limitations.          

Peter Drucker

Effective leadership is not about making speeches or being liked; leadership is defined by results not attributes.          

Peter Drucker

You manage things; you lead people.          

Rear Admiral Grace Murray Hopper

No man will make a great leader who wants to do it all himself, or to get all the credit for doing it.          

Andrew Carnegie

Earn your leadership every day.          

Michael Jordan

Σοφός ο γνωρίζων χρήσιμα          

 Αισχύλος

A ruler should be slow to punish and swift to reward.          

Ovid

Great leaders are almost always great simplifiers, who can cut through argument, debate, and doubt to offer a solution everybody can understand.          

General Colin Powell

Ανακοινώσεις