Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

The most dangerous leadership myth is that leaders are born-that there is a genetic factor to leadership. That’s nonsense; in fact, the opposite is true. Leaders are made rather than born.          

Warren Bennis

Ήκιστα πόλεμος επί ρητοίς χωρεί          

 Θουκυδίδης (Α’122)

A leader takes people where they want to go. A great leader takes people where they don’t necessarily want to go, but ought to be.          

Rosalynn Carter

Whatever you are, be a good one.          

Abraham Lincoln

A leader is a dealer in hope.          

Napoleon Bonaparte

A good leader is a person who takes a little more than his share of the blame and a little less than his share of the credit.          

John Maxwell

Leaders think and talk about the solutions. Followers think and talk about the problems.          

Brian Tracy

Where there is no vision, the people perish.          

Proverbs 29:18

A great leader’s courage to fulfill his vision comes from passion, not position.          

John Maxwell

You don’t lead by pointing and telling people some place to go. You lead by going to that place and making a case.          

Ken Kesey

Δελτία Τύπου