Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

To do great things is difficult; but to command great things is more difficult.          

Friedrich Nietzsche

The final test of a leader is that he leaves behind him in other men, the conviction and the will to carry on.          

Walter Lippman

Never tell people how to do things. Tell them what to do and they will surprise you with their ingenuity.          

General George Patton

Before you are a leader, success is all about growing yourself. When you become a leader, success is all about growing others.          

Jack Welch

Έστι δ’ η γνώμη απόφανσις περί των καθόλου και περί όσων αι πράξεις εισί, και αιρετά ή φευκτά εστι προς το πράττειν          

 Αριστοτέλης (“Ρητορική”)

It is better to lead from behind and to put others in front, especially when you celebrate victory when nice things occur. You take the front line when there is danger. Then people will appreciate your leadership.          

Nelson Mandela

Leaders think and talk about the solutions. Followers think and talk about the problems.          

Brian Tracy

Leadership and learning are indispensable to each other.          

John F. Kennedy

Σοφός ο γνωρίζων χρήσιμα          

 Αισχύλος

I cannot give you the formula for success, but I can give you the formula for failure, which is: Try to please everybody.          

Herbert Swope

Δελτία Τύπου