Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

Leadership does not always wear the harness of compromise.          

Woodrow Wilson

I must follow the people. Am I not their leader?          

Benjamin Disraeli

If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader.          

John Quincy Adams

Leadership is the capacity to translate vision into reality.          

Warren Bennis

There are three essentials to leadership: humility, clarity and courage.          

Fuchan Yuan

Outstanding leaders go out of their way to boost the self-esteem of their personnel. If people believe in themselves, it’s amazing what they can accomplish.          

Sam Walton

The best executive is the one who has sense enough to pick good men to do what he wants done, and self-restraint enough to keep from meddling with them while they do it.          

Theodore Roosevelt

Education is the mother of leadership.          

Wendell Willkie

A great person attracts great people and knows how to hold them together.          

Johann Wolfgang Von Goethe

A leader is best when people barely know he exists, when his work is done, his aim fulfilled, they will say: we did it ourselves.          

Lao Tzu

Δελτία Τύπου