Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

The art of leadership is saying no, not saying yes. It is very easy to say yes.          

Tony Blair

No man will make a great leader who wants to do it all himself, or to get all the credit for doing it.          

Andrew Carnegie

A leader is best when people barely know he exists, when his work is done, his aim fulfilled, they will say: we did it ourselves.          

Lao Tzu

To have long term success as a coach or in any position of leadership, you have to be obsessed in some way.          

Pat Riley

A great person attracts great people and knows how to hold them together.          

Johann Wolfgang Von Goethe

You gain strength, courage and confidence by every experience in which you really stop to look fear in the face. You must do the thing you think you cannot do.          

Eleanor Roosevelt

Never tell people how to do things. Tell them what to do and they will surprise you with their ingenuity.          

General George Patton

Effective leadership is putting first things first. Effective management is discipline, carrying it out.          

Stephen Covey

It is absurd that a man should rule others, who cannot rule himself.          

Latin Proverb

Lead and inspire people. Don’t try to manage and manipulate people. Inventories can be managed but people must be lead.          

Ross Perot

Δελτία Τύπου