Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

Never tell people how to do things. Tell them what to do and they will surprise you with their ingenuity.          

General George Patton

The final test of a leader is that he leaves behind him in other men, the conviction and the will to carry on.          

Walter Lippman

My own definition of leadership is this: The capacity and the will to rally men and women to a common purpose and the character which inspires confidence.          

General Montgomery

You don’t lead by pointing and telling people some place to go. You lead by going to that place and making a case.          

Ken Kesey

I start with the premise that the function of leadership is to produce more leaders, not more followers.          

Ralph Nader

I must follow the people. Am I not their leader?          

Benjamin Disraeli

Leadership cannot just go along to get along. Leadership must meet the moral challenge of the day.          

Jesse Jackson

Έστι δ’ η γνώμη απόφανσις περί των καθόλου και περί όσων αι πράξεις εισί, και αιρετά ή φευκτά εστι προς το πράττειν          

 Αριστοτέλης (“Ρητορική”)

It is absurd that a man should rule others, who cannot rule himself.          

Latin Proverb

Leadership is influence.          

John C. Maxwell

Δελτία Τύπου