Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

I cannot give you the formula for success, but I can give you the formula for failure, which is: Try to please everybody.          

Herbert Swope

I start with the premise that the function of leadership is to produce more leaders, not more followers.          

Ralph Nader

A good general not only sees the way to victory; he also knows when victory is impossible.          

Polybius

The very essence of leadership is that you have to have a vision. It’s got to be a vision you articulate clearly and forcefully on every occasion. You can’t blow an uncertain trumpet.          

Reverend Theodore Hesburgh

A cowardly leader is the most dangerous of men.          

Stephen King

You don’t lead by pointing and telling people some place to go. You lead by going to that place and making a case.          

Ken Kesey

A good plan violently executed now is better than a perfect plan executed next week.          

George Patton

A ruler should be slow to punish and swift to reward.          

Ovid

Έστι δ’ η γνώμη απόφανσις περί των καθόλου και περί όσων αι πράξεις εισί, και αιρετά ή φευκτά εστι προς το πράττειν          

 Αριστοτέλης (“Ρητορική”)

Whatever you are, be a good one.          

Abraham Lincoln

Δελτία Τύπου