Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

A leader is best when people barely know he exists, when his work is done, his aim fulfilled, they will say: we did it ourselves.          

Lao Tzu

It is better to lead from behind and to put others in front, especially when you celebrate victory when nice things occur. You take the front line when there is danger. Then people will appreciate your leadership.          

Nelson Mandela

Great leaders are not defined by the absence of weakness, but rather by the presence of clear strengths.          

John Zenger

Outstanding leaders go out of their way to boost the self-esteem of their personnel. If people believe in themselves, it’s amazing what they can accomplish.          

Sam Walton

Earn your leadership every day.          

Michael Jordan

Don’t necessarily avoid sharp edges. Occasionally they are necessary to leadership.          

Donald Rumsfeld

Never tell people how to do things. Tell them what to do and they will surprise you with their ingenuity.          

General George Patton

I cannot give you the formula for success, but I can give you the formula for failure, which is: Try to please everybody.          

Herbert Swope

Lead and inspire people. Don’t try to manage and manipulate people. Inventories can be managed but people must be lead.          

Ross Perot

Become the kind of leader that people would follow voluntarily; even if you had no title or position.          

Brian Tracy

Ανακοινώσεις

Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019

Ανακοίνωση της ΕΑΣΕ για το προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2020

Το προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2020, που παρουσιάστηκε πρόσφατα από την κυβέρνηση, προβλέπει επιτάχυνση του ετήσιου ρυθμού μεγέθυνσης στο 2.8% για το 2020. Ασφαλώς οι προϋποθέσεις επίτευξης του φιλόδοξου αυτού στόχου είναι απαιτητικές. Η πιο σημαντική εξ αυτών είναι η αποφασιστική ανάκαμψη του ακαθαρίστου σχηματισμού κεφαλαίου (+13.4%) γεγονός που, εφόσον επιβεβαιωθεί, μπορεί να υποστηρίξει και την προβλεπόμενη εκτίναξη της ιδιωτικής κατανάλωσης στο 1.8%. Μια ακόμη σημαντική προϋπόθεση επίτευξης του αναπτυξιακού στόχου είναι η διατήρηση της ίδιας περίπου με εφέτος αυξήσεως των εξαγωγών σε ένα ασταθές και αβέβαιο οικονομικό και πολιτικό εξωτερικό περιβάλλον.

Είναι φανερό ότι το επόμενο έτος είναι εξαιρετικά κρίσιμο για την ελληνική οικονομία. Η ΕΑΣΕ θεωρεί ότι όλη η ‘λογική’ του προσχεδίου βασίζεται στην αποφασιστική τόνωση ιδιαιτέρως των ιδιωτικών επενδύσεων (στο +15.8%), γεγονός που αποτελεί ένα στοίχημα όχι μόνο για τις επιχειρήσεις αλλά και γενικότερα για την ελληνική οικονομία. Για να επιτευχθεί  κάτι  τέτοιο πρέπει να περιοριστούν τα διοικητικά εμπόδια, να αρθούν αναχρονιστικοί κανόνες, να περιοριστούν φορολογικά, ενεργειακά και ασφαλιστικά κόστη, να λειτουργήσει με ταχύτερους ρυθμούς η ελληνική δικαιοσύνη, να ρυθμιστούν με επιτυχία και οριστικά τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα των τραπεζών, να υπάρξει αναβάθμιση στην επενδυτική βαθμίδα. Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός έχουν δείξει ότι αντιλαμβάνονται τα προβλήματα, αλλά και την απολύτως καθοριστική σημασία του ιδιωτικού τομέα και των επενδύσεων ώστε, μεταξύ των άλλων, να πάρει μια ανάσα και η κοινωνία, ιδιαιτέρως μάλιστα η μεσαία τάξη η οποία στήριξε στα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης, τη χώρα.

Η ΕΑΣΕ δηλώνει ότι στη προσπάθεια αυτή για την τόνωση των επενδύσεων θα σταθεί αρωγός όλων των πολιτικών δυνάμεων που θα την στηρίξουν. Στην περίοδο του αβέβαιου κόσμου που διανύουμε και με δεδομένο το οξύ δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, η αποφασιστική αύξηση των επενδύσεων είναι όρος εθνικής επιβίωσης.