Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

All of the great leaders have had one characteristic in common: it was the willingness to confront unequivocally the major anxiety of their people in their time. This, and not much else, is the essence of leadership.          

John Kenneth Galbraith

The greatest leaders mobilize others by coalescing people around a shared vision.          

Ken Blanchard

Έστι δ’ η γνώμη απόφανσις περί των καθόλου και περί όσων αι πράξεις εισί, και αιρετά ή φευκτά εστι προς το πράττειν          

 Αριστοτέλης (“Ρητορική”)

You don’t lead by hitting people over the head that’s assault, not leadership.          

Dwight Eisenhower

The first responsibility of a leader is to define reality. The last is to say thank you. In between, the leader is a servant.          

Max DePree

You manage things; you lead people.          

Rear Admiral Grace Murray Hopper

It is absurd that a man should rule others, who cannot rule himself.          

Latin Proverb

I must follow the people. Am I not their leader?          

Benjamin Disraeli

The art of leadership is saying no, not saying yes. It is very easy to say yes.          

Tony Blair

If one is lucky, a solitary fantasy can totally transform one million realities.          

Maya Angelou

CALENDAR TIMELINE

για το έτος
Όλα
Επιλέξτε τύπο εκδήλωσης
 • ΦΕΒ
 • ΑΠΡ
 • ΜΑΙ
 • ΙΟΥΝ
 • ΣΕΠ
 • ΟΚΤ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

 

Συνάντηση της ΕΑΣΕ με το Χαμόγελο του Παιδιού

Την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019, τα μέλη της ΕΑΣΕ συνάντησαν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Χαμόγελου του Παιδιού, κ. Κώστα Γιαννόπουλο και συζήτησαν μαζί του το θέμα: "Οι προκλήσεις διαχείρισης ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού". Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Σπίτι του Οργανισμού στα Μελίσσια και κατά τη διάρκειά της παρουσιάστηκαν όλοι οι άξονες δράσης του Χαμόγελου του Παιδιού σε ολόκληρη την Ελλάδα καθώς και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας οργανισμός αυτού του μεγέθους κατά την επιτέλεση του έργου του.