Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Management is about arranging and telling. Leadership is about nurturing and enhancing.          

Tom Peters

Education is the mother of leadership.          

Wendell Willkie

People buy into the leader before they buy into the vision.          

John Maxwell

Do what you feel in your heart to be right–for you’ll be criticized anyway.          

Eleanor Roosevelt

There are three essentials to leadership: humility, clarity and courage.          

Fuchan Yuan

Not the cry, but the flight of a wild duck, leads the flock to fly and follow.          

Chinese Proverb

A ruler should be slow to punish and swift to reward.          

Ovid

Outstanding leaders go out of their way to boost the self-esteem of their personnel. If people believe in themselves, it’s amazing what they can accomplish.          

Sam Walton

If one is lucky, a solitary fantasy can totally transform one million realities.          

Maya Angelou

Leadership is lifting a person’s vision to high sights, the raising of a person’s performance to a higher standard, the building of a personality beyond its normal limitations.          

Peter Drucker

CALENDAR TIMELINE

για το έτος
Όλα
Επιλέξτε τύπο εκδήλωσης
 • ΟΚΤ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ