Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

A leader takes people where they want to go. A great leader takes people where they don’t necessarily want to go, but ought to be.          

Rosalynn Carter

The very essence of leadership is that you have to have a vision. It’s got to be a vision you articulate clearly and forcefully on every occasion. You can’t blow an uncertain trumpet.          

Reverend Theodore Hesburgh

What you do has far greater impact than what you say.          

Stephen Covey

You manage things; you lead people.          

Rear Admiral Grace Murray Hopper

Leadership and learning are indispensable to each other.          

John F. Kennedy

A great leader’s courage to fulfill his vision comes from passion, not position.          

John Maxwell

A competent leader can get efficient service from poor troops, while on the contrary an incapable leader can demoralize the best of troops.          

John J Pershing

The growth and development of people is the highest calling of leadership.          

Harvey Firestone

You don’t lead by hitting people over the head that’s assault, not leadership.          

Dwight Eisenhower

You don’t lead by pointing and telling people some place to go. You lead by going to that place and making a case.          

Ken Kesey

CALENDAR TIMELINE

για το έτος
Όλα
Επιλέξτε τύπο εκδήλωσης
 • ΙΑΝ
 • ΦΕΒ
 • ΜΑΙ
 • ΙΟΥΝ
 • ΟΚΤ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ