Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

People buy into the leader before they buy into the vision.          

John Maxwell

To have long term success as a coach or in any position of leadership, you have to be obsessed in some way.          

Pat Riley

The best executive is the one who has sense enough to pick good men to do what he wants done, and self-restraint enough to keep from meddling with them while they do it.          

Theodore Roosevelt

A leader is best when people barely know he exists, when his work is done, his aim fulfilled, they will say: we did it ourselves.          

Lao Tzu

We live in a society obsessed with public opinion. But leadership has never been about popularity.          

Marco Rubio

It is absurd that a man should rule others, who cannot rule himself.          

Latin Proverb

Earn your leadership every day.          

Michael Jordan

Do what you feel in your heart to be right–for you’ll be criticized anyway.          

Eleanor Roosevelt

Where there is no vision, the people perish.          

Proverbs 29:18

If you would not be forgotten, as soon as you are dead and rotten, either write things worth reading, or do things worth the writing.          

Benjamin Franklin

CALENDAR TIMELINE

για το έτος
Όλα
Επιλέξτε τύπο εκδήλωσης

ΜΑΙΟΣ

 

#EASEwebinars: Διαπραγμάτευση: Νέες παγκόσμιες συνθήκες, Νέες απαιτήσεις

Ο κ. Γιάννης Δημαράκης, Managing Partner, Scotwork Hellas μίλησε στα μέλη της ΕΑΣΕ στο webinar με τίτλο: «Διαπραγμάτευση: Νέες παγκόσμιες συνθήκες, Νέες απαιτήσεις» και εξήγησε πως άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις σε κάθε επίπεδο της ζωής υπό τις συνθήκες που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας. Η αβεβαιότητα, οι νέες τάσεις στο επιχειρείν, η εκτόξευση του ηλεκτρονικού εμπορίου και της εξ αποστάσεως εργασίας αποτέλεσαν αχαρτογράφητα νερά και νέες προκλήσεις για πολλούς. Ο κ. Δημαράκης μίλησε για την ανάγκη για προετοιμασία, καλή πληροφόρηση και σαφή στοχοθεσία για τη διεξαγωγή επιτυχημένων διαπραγματεύσεων λαμβάνοντας πάντα υπόψιν τον ανθρώπινο παράγοντα, τα οφέλη της ευελιξίας και του άρτιου συντονισμού. Τον συντονισμό της συζήτησης του κ. Δημαράκη με τα μέλη της ΕΑΣΕ είχε ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Βασίλης Ραμπάτ.


Απόσπασμα της εκδήλωσης μπορείτε να δείτε εδώ.