Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

Never give an order that can’t be obeyed.          

General Douglas MacArthur

A good plan violently executed now is better than a perfect plan executed next week.          

George Patton

A leader is best when people barely know he exists, when his work is done, his aim fulfilled, they will say: we did it ourselves.          

Lao Tzu

The art of leadership is saying no, not saying yes. It is very easy to say yes.          

Tony Blair

Leadership is the key to 99 percent of all successful efforts.          

Erskine Bowles

People buy into the leader before they buy into the vision.          

John Maxwell

Never doubt that a small group of thoughtful, concerned citizens can change world. Indeed it is the only thing that ever has.          

Margaret Mead

A good leader is a person who takes a little more than his share of the blame and a little less than his share of the credit.          

John Maxwell

I must follow the people. Am I not their leader?          

Benjamin Disraeli

All of the great leaders have had one characteristic in common: it was the willingness to confront unequivocally the major anxiety of their people in their time. This, and not much else, is the essence of leadership.          

John Kenneth Galbraith

Νέα

Κάθε χρόνο η ΕΑΣΕ πραγματοποιεί μια σειράς εκδηλώσεων, οι οποίες αποσκοπούν στην ανύψωση του επιπέδου του ανώτατου μάνατζμεντ και την προώθηση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της, επιδιώκοντας να είναι πολύτιμος υποστηρικτής και συμπαραστάτης του Γενικού Διευθυντή.