Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

Leadership is the art of getting someone else to do something you want done because he wants to do it.          

General Dwight Eisenhower

Leadership is lifting a person’s vision to high sights, the raising of a person’s performance to a higher standard, the building of a personality beyond its normal limitations.          

Peter Drucker

In matters of style, swim with the current; in matters of principle, stand like a rock.          

Thomas Jefferson

Leadership is unlocking people’s potential to become better.          

Bill Bradley

A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way.          

John Maxwell

Management is efficiency in climbing the ladder of success; leadership determines whether the ladder is leaning against the right wall.          

Stephen Covey

To have long term success as a coach or in any position of leadership, you have to be obsessed in some way.          

Pat Riley

Leadership and learning are indispensable to each other.          

John F. Kennedy

Before you are a leader, success is all about growing yourself. When you become a leader, success is all about growing others.          

Jack Welch

Σοφός ο γνωρίζων χρήσιμα          

 Αισχύλος

Νέα

Κάθε χρόνο η ΕΑΣΕ πραγματοποιεί μια σειράς εκδηλώσεων, οι οποίες αποσκοπούν στην ανύψωση του επιπέδου του ανώτατου μάνατζμεντ και την προώθηση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της, επιδιώκοντας να είναι πολύτιμος υποστηρικτής και συμπαραστάτης του Γενικού Διευθυντή.