Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΜΕΛΗ

No man is good enough to govern another man without that other’s consent.          

Abraham Lincoln

Leaders think and talk about the solutions. Followers think and talk about the problems.          

Brian Tracy

The most dangerous leadership myth is that leaders are born-that there is a genetic factor to leadership. That’s nonsense; in fact, the opposite is true. Leaders are made rather than born.          

Warren Bennis

Lead and inspire people. Don’t try to manage and manipulate people. Inventories can be managed but people must be lead.          

Ross Perot

To have long term success as a coach or in any position of leadership, you have to be obsessed in some way.          

Pat Riley

People buy into the leader before they buy into the vision.          

John Maxwell

You don’t need a title to be a leader.          

Multiple Attributions

Leadership does not always wear the harness of compromise.          

Woodrow Wilson

The greatest leaders mobilize others by coalescing people around a shared vision.          

Ken Blanchard

A ruler should be slow to punish and swift to reward.          

Ovid