Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΜΕΛΗ

Become the kind of leader that people would follow voluntarily; even if you had no title or position.          

Brian Tracy

Management is about arranging and telling. Leadership is about nurturing and enhancing.          

Tom Peters

The greatest leaders mobilize others by coalescing people around a shared vision.          

Ken Blanchard

No man is good enough to govern another man without that other’s consent.          

Abraham Lincoln

Anyone can hold the helm when the sea is calm.          

Publilius Syrus

A leader is a dealer in hope.          

Napoleon Bonaparte

Management is efficiency in climbing the ladder of success; leadership determines whether the ladder is leaning against the right wall.          

Stephen Covey

Lead me, follow me, or get out of my way.          

General George Patton

The very essence of leadership is that you have to have a vision. It’s got to be a vision you articulate clearly and forcefully on every occasion. You can’t blow an uncertain trumpet.          

Reverend Theodore Hesburgh

To command is to serve, nothing more and nothing less.          

Andre Malraux