Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΜΕΛΗ

You manage things; you lead people.          

Rear Admiral Grace Murray Hopper

Ανάγκη μεγάλων γνωμών και διανοιών, ίσα και τα ρήματα τίκτει           

Αριστοφάνης

True leadership lies in guiding others to success. In ensuring that everyone is performing at their best, doing the work they are pledged to do and doing it well.          

Bill Owens

Never give an order that can’t be obeyed.          

General Douglas MacArthur

It is better to lead from behind and to put others in front, especially when you celebrate victory when nice things occur. You take the front line when there is danger. Then people will appreciate your leadership.          

Nelson Mandela

I start with the premise that the function of leadership is to produce more leaders, not more followers.          

Ralph Nader

Lead me, follow me, or get out of my way.          

General George Patton

To command is to serve, nothing more and nothing less.          

Andre Malraux

All of the great leaders have had one characteristic in common: it was the willingness to confront unequivocally the major anxiety of their people in their time. This, and not much else, is the essence of leadership.          

John Kenneth Galbraith

Leaders think and talk about the solutions. Followers think and talk about the problems.          

Brian Tracy