Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΜΕΛΗ

Never doubt that a small group of thoughtful, concerned citizens can change world. Indeed it is the only thing that ever has.          

Margaret Mead

A ruler should be slow to punish and swift to reward.          

Ovid

The most dangerous leadership myth is that leaders are born-that there is a genetic factor to leadership. That’s nonsense; in fact, the opposite is true. Leaders are made rather than born.          

Warren Bennis

Σοφός ο γνωρίζων χρήσιμα          

 Αισχύλος

To have long term success as a coach or in any position of leadership, you have to be obsessed in some way.          

Pat Riley

I cannot give you the formula for success, but I can give you the formula for failure, which is: Try to please everybody.          

Herbert Swope

A leader is a dealer in hope.          

Napoleon Bonaparte

The very essence of leadership is that you have to have a vision. It’s got to be a vision you articulate clearly and forcefully on every occasion. You can’t blow an uncertain trumpet.          

Reverend Theodore Hesburgh

It is absurd that a man should rule others, who cannot rule himself.          

Latin Proverb

A leader takes people where they want to go. A great leader takes people where they don’t necessarily want to go, but ought to be.          

Rosalynn Carter