Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

Become the kind of leader that people would follow voluntarily; even if you had no title or position.          

Brian Tracy

Leaders think and talk about the solutions. Followers think and talk about the problems.          

Brian Tracy

My own definition of leadership is this: The capacity and the will to rally men and women to a common purpose and the character which inspires confidence.          

General Montgomery

Not the cry, but the flight of a wild duck, leads the flock to fly and follow.          

Chinese Proverb

If you would not be forgotten, as soon as you are dead and rotten, either write things worth reading, or do things worth the writing.          

Benjamin Franklin

A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way.          

John Maxwell

People buy into the leader before they buy into the vision.          

John Maxwell

One of the tests of leadership is the ability to recognize a problem before it becomes an emergency.          

Arnold Glasow

When I give a minister an order, I leave it to him to find the means to carry it out.          

Napoleon Bonaparte

Before you are a leader, success is all about growing yourself. When you become a leader, success is all about growing others.          

Jack Welch

Κέντρο Τύπου

Η ΕΑΣΕ ιδρύθηκε το 1986 και αριθμεί περί τα 500 μέλη, επαγγελματίες μάνατζερ, οι οποίοι διοικούν εταιρίες που απασχολούν περισσότερους από 150.000 εργαζομένους και έχουν συνολικό κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα €52 δισ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων της ΕΑΣΕ,
τηλ. 21068943232106894323/4. 

Έφη Πίντζου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας & Εκδηλώσεων, aceo@ease.gr