Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΝΕΑ

The nation will find it very hard to look up to the leaders who are keeping their ears to the ground.          

Sir Winston Churchill

Never doubt that a small group of thoughtful, concerned citizens can change world. Indeed it is the only thing that ever has.          

Margaret Mead

I cannot give you the formula for success, but I can give you the formula for failure, which is: Try to please everybody.          

Herbert Swope

The leader has to be practical and a realist yet must talk the language of the visionary and the idealist.          

Eric Hoffer

In matters of style, swim with the current; in matters of principle, stand like a rock.          

Thomas Jefferson

Leadership does not always wear the harness of compromise.          

Woodrow Wilson

You don’t need a title to be a leader.          

Multiple Attributions

One of the tests of leadership is the ability to recognize a problem before it becomes an emergency.          

Arnold Glasow

Whatever you are, be a good one.          

Abraham Lincoln

Leadership is a potent combination of strategy and character. But if you must be without one, be without the strategy.          

Norman Schwarzkopf

Κέντρο Τύπου

Η ΕΑΣΕ ιδρύθηκε το 1986 και αριθμεί περί τα 500 μέλη, επαγγελματίες μάνατζερ, οι οποίοι διοικούν εταιρίες που απασχολούν περισσότερους από 150.000 εργαζομένους και έχουν συνολικό κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα €52 δισ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων της ΕΑΣΕ,
τηλ. 21068943232106894323/4. 

Έφη Πίντζου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας & Εκδηλώσεων, aceo@ease.gr