Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΜΕΛΗ

I cannot give you the formula for success, but I can give you the formula for failure, which is: Try to please everybody.          

Herbert Swope

Do what you feel in your heart to be right–for you’ll be criticized anyway.          

Eleanor Roosevelt

Leadership is influence.          

John C. Maxwell

You gain strength, courage and confidence by every experience in which you really stop to look fear in the face. You must do the thing you think you cannot do.          

Eleanor Roosevelt

A competent leader can get efficient service from poor troops, while on the contrary an incapable leader can demoralize the best of troops.          

John J Pershing

Effective leadership is not about making speeches or being liked; leadership is defined by results not attributes.          

Peter Drucker

Γνώμαι σοφών αρετήν πλουτίζουσιν           

Σωκράτης

A great person attracts great people and knows how to hold them together.          

Johann Wolfgang Von Goethe

Where there is no vision, the people perish.          

Proverbs 29:18

Σοφός ο γνωρίζων χρήσιμα          

 Αισχύλος