Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΜΕΛΗ

No man is good enough to govern another man without that other’s consent.          

Abraham Lincoln

Ήκιστα πόλεμος επί ρητοίς χωρεί          

 Θουκυδίδης (Α’122)

There are three essentials to leadership: humility, clarity and courage.          

Fuchan Yuan

Leadership is lifting a person’s vision to high sights, the raising of a person’s performance to a higher standard, the building of a personality beyond its normal limitations.          

Peter Drucker

You gain strength, courage and confidence by every experience in which you really stop to look fear in the face. You must do the thing you think you cannot do.          

Eleanor Roosevelt

I start with the premise that the function of leadership is to produce more leaders, not more followers.          

Ralph Nader

No man will make a great leader who wants to do it all himself, or to get all the credit for doing it.          

Andrew Carnegie

Whatever you are, be a good one.          

Abraham Lincoln

Not the cry, but the flight of a wild duck, leads the flock to fly and follow.          

Chinese Proverb

I am reminded how hollow the label of leadership sometimes is and how heroic followership can be.          

Warren Bennis