Δεν έχετε εγγραφεί ακόμα?

Δείτε σύντομα γιατί θα έπρεπε να γίνετε μέλος και εγγραφείτε σήμερα!

 • Βελτιώνουμε

  τα στελέχη που
  είναι μέλη μας
 • Εξυπηρετούμε

  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
  των μελών μας
 • Συνεισφέρουμε

  στην εθνική
  οικονομία
Εγγραφείτε σήμερα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ:

Είστε συνδεδεμένος ως

Αποσύνδεση
+MENU

ΜΕΛΗ

The final test of a leader is that he leaves behind him in other men, the conviction and the will to carry on.          

Walter Lippman

A great leader’s courage to fulfill his vision comes from passion, not position.          

John Maxwell

Ήκιστα πόλεμος επί ρητοίς χωρεί          

 Θουκυδίδης (Α’122)

The challenge of leadership is to be strong, but not rude; be kind, but not weak; be bold, but not bully; be thoughtful, but not lazy; be humble, but not timid; be proud, but not arrogant; have humor, but without folly.          

Jim Rohn

A great person attracts great people and knows how to hold them together.          

Johann Wolfgang Von Goethe

Ρήμα παράκαιρον τον όλον ανατρέπει βίον           

Μένανδρος (Γνωμ. Μον.)

I cannot give you the formula for success, but I can give you the formula for failure, which is: Try to please everybody.          

Herbert Swope

Σοφός ο γνωρίζων χρήσιμα          

 Αισχύλος

I start with the premise that the function of leadership is to produce more leaders, not more followers.          

Ralph Nader

The leader has to be practical and a realist yet must talk the language of the visionary and the idealist.          

Eric Hoffer